Verloop van de inschrijvingen

Was je kind al eerder ingeschreven in de zwem-s-cool?

Kinderen die eerder les volgden in de zwem-s-cool kennen hun 'zwem'niveau en kunnen zich rechtstreeks via de website inschrijven. Indien een bepaalde lessenreeks volzet is, kunnen we (voor sommige lesniveaus) voor die dag een nieuw lesmoment openzetten. Stuur een mailtje naar info@zwemscool.be. Voor meer specifieke informatie omtrent de inschrijvings-procedure gelieve een kijkje te nemen op deze pagina: Inschrijvingen

 

Was je kind nog nooit te gast in onze zwem-s-cool?

Dan nodigen wij je graag uit voor een op een eerstkomend infomoment (max 30 minuten). Daar krijg je meer uitleg over de werking en de doelstellingen van onze zwemscool.

Aansluitend is er een testmoment (max 30 minuten).

Opgelet, we vragen de ouders om mee te gaan in het water (voorzie dus zwemmateriaal voor beiden) en steeds bij uw kind te blijven. In het zwembad zal een testruimte voorzien worden waarop enkele oefeningen met uw kind worden uitgeprobeerd. Het is belangrijk dat uw kind de tijd neemt om te wennen aan zijn nieuwe omgeving (zwembad, drukte en lesgevers).

 

Inschrijven voor een info- en testmoment kan via info@zwemscool.be. U krijgt van ons een bevestiging van inschrijving!

Testmoment

Aansluitend het infomoment start een testmoment in het zwembad zodat je precies weet in welke groep je kind thuishoort. Dit testmoment word je gratis aangeboden  en gebeurt samen met enkele lesgevers. Gelieve zwemkledij te voorzien voor jezelf en het kind. Ouders gaan dus mee te water, oefenen samen met hun kind, staan in voor de veiligheid van hun kind en vragen eventueel bijkomende uitleg aan de lesgevers van Zwem-s-cool.

Na het infomoment wordt de groep begeleid naar het zwembad. Omkleden kan in de individuele kleedkamers. Een locker kan je sluiten met een kaart. Ter plaatse wordt meer uitleg gegeven over het verder verloop van het testmoment.

Onze lesgevers zullen jullie coachen en tips geven en uiteindelijk bepalen we samen het 'zwem'niveau van uw kind. Met deze info kan je inschrijven via de website van zwem-s-cool. Het inschrijven kan thuis en verloopt volledig digitaal. Opgelet schrijf uw kind niet alleen in op basis van zijn leeftijd (elk kind ontwikkelt op zijn tempo) maar gebruik de informatie van het testmoment. inschrijven in een hoger of lager niveau zal alleen maar ten nadele zijn van het leerproces.

Ouders die het juiste inschrijfniveau van hun kind al kennen, moeten uiteraard niet deelnemen aan de info- of testmomenten. Ook de groep van peuterwennen hoeft geen testmoment. Hier is de inschrijving uitzonderlijk leeftijdsgebonden. Wie niet naar het infomoment kan komen maar wel naar het testmoment, schrijft zich in voor het infomoment, maar verzamelt iets later aan het onthaal van het sportcomplex. Opgelet, het info en testmoment duurt samen max 1 uur. Als je helemaal niet kan aanwezig zijn, neem via mail contact op met de verantwoordelijke van de zwem-s-cool.

tot dan!
het zwem-s-cool team

 

Personeel UGENT

Het personeel van UGent krijgt een bonus in de vorm van een extra les (ouder-kind) bij het vertonen van de personeelskaart tijdens het eerstvolgend info- en testmoment. Om het voor de mensen van het onthaal makkelijker te maken vragen we de gegevens van het personeelslid te gebruiken bij het aanmelden op onze website. De hoofdgebruiker dient dus dezelfde naam te dragen als op de personeelskaart. 

Tijdens het extra lesmoment bent u de lesgever. U zal - in het water - de oefenstof herhalen met behulp van leskaarten en de lesgevers die u zullen bijstaan langs de kant van het bad.

U kan de extra lesmomenten vinden op de website onder "zwemscool" - "les data"