Ons Team

 

Inrichtende macht van de zwem-s-cool:

Baan Vier

 

Coördinator zwem-s-cool:

GUSB: Carine Verbauwen
info@zwemscool.be

Bert Carlier: Shela Van Puyvelde
shela.vanpuyvelde@hogent.be

 

API zwem-s-cool:

API: sarah.vandenbossche91@hotmail.com

De API is de verantwoordelijke voor de ethiek en staat in voor de implementatie van de beleidsmaatregelen inzake grensoverschrijdend gedrag.
 
De API is gemakkelijk te benaderen, biedt een luisterend oor,  is discreet, onafhankelijk en neutraal (zit dus niet in het bestuur of in andere commissies). Alles blijft in principe vertrouwelijk. De API rapporteert wel aan het bestuursorgaan of indien niet mogelijk aan het bestuur van de federatie, maar de betrokkenen kunnen anoniem blijven indien zij dat wensen.   
 
De API helpt bij het maken van de, voor die persoon, juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag en mogelijke misstanden voorkomen.
De API kan advies geven over eventuele vervolgstappen.

 

“Sporten op ethisch verantwoorde manier is sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).”

 

OUDERS

 hebben een voorbeeldfunctie:

 Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie.

 Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is.

 Laat geen rommel achter.

 Respecteer de beslissingen van de lesgevers.

 Moedig uw kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn.

  Veroordeel elk gebruik van geweld.

BESTUURDERS

 geven leden inspraak in het beleid van de club:

 bewaken de kwaliteit van de sportwerking in hun club:

  Zoek gekwalificeerde lesgevers om de kwaliteit in de sportclub te garanderen.

  Zorg ervoor dat het sportmateriaal en de accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor alle jongeren.

  Geef aan dat met het clubmateriaal zorgzaam dient te worden omgegaan.

 zorgen voor een goed clubklimaat:

  Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden tot deelname in de sport bestaan voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.

  Zorg ervoor dat elk individu zich goed voelt binnen je club.

  Wees luisterbereid en anticipeer op mogelijke problemen.

 dragen de geldende ethische normen van de club uit:

  Stel duidelijke regels en voorwaarden op voor je club. (vb. heb respect voor andere clubs, geen concurrentiestrijd)

  Stimuleer fairplay binnen de club en wees zelf fair.

  Duid een vertrouwenspersoon aan in de sportclub (ev. juridisch onderlegd).

dagelijks bestuur:

Filip Roelandt (voorzitter)

Carine Verbauwen (penningmeester en secretaris)

Bestuurders: Peter Van Gerven, Bart Soons, Reinout Van Schuylenbergh